Afgelopen 3 woensdagen werd er een verkorte cursus scheidsrechters gehouden in de kantine van KSH. Onder leiding van een enthousiaste cursusleider Ronald de Jong werden diverse spelregels onder de loep gehouden en dat leverde diverse discussies op. Zoals vaker het geval, iedereen weet alles over de spelregels, totdat men deze gepresenteerd krijgt. De in totaal 23 deelnemers over 3 weken werden dan ook bijgespijkerd, zodat men dit in de praktijk kan toepassen. Op de laatste avond werd iedereen die zijn steentje had bijgedragen aan deze avonden bedankt en deelnemers succes gewenst in het leiden van een wedstrijd. Want na de theorie moet natuurlijk ook in de praktijk de kennis ten toon worden gespreid. Het aantal scheidsrechters is dun gezaaid, met deze opzet hopen we het probleem bij KSH en HMC ’17 op een goede manier het hoofd te bieden.
 

FB IMG 1510505365459