Via deze weg willen de besturen van de Verenigingen KSH Harreveld en
VVMarienveld, u van het volgende op de hoogte brengen.


Mariënvelde en Harreveld!
Mariënvelde en Harreveld zijn beide dorpen die volop in beweging zijn, vitaal zijn
en vooruitgang willen boeken. Een hechte gemeenschap waarin naoberschap,
saamhorigheid en creativiteit gedomineerd worden door bescheidenheid. De
Mariënvelders en Harrevelders doen dingen omdat ze het doen, omdat het (uit
hen zelf) moet, omdat ze het willen.
We kunnen verschillende voorbeelden noemen, zoals de BMV Marienvelde,
Zorgcorporatie Marienvelde, Dorpshuis Kempken, woonbehoefte onderzoek in
beide dorpen en de voortvarende aanpak van een energiecorporatie in Harreveld
en plannen om mogelijkheden te verschaffen voor woningbouw in Harreveld.


Krimpregio
Doordat het aantal inwoners daalt of van samenstelling verandert, vergrijzen
dorpen en verdwijnen banen, scholen, winkels en andere voorzieningen. De
bevolking in onze regio gaat dalen en verandert van samenstelling doordat:
 er minder kinderen geboren worden;
 gezinnen met kinderen naar grotere steden gaan en niet snel terugkeren;
 jongeren en hoogopgeleiden naar grotere steden gaan;
 ouderen verhuizen naar grotere plaatsen met meer voorzieningen
Dat gebeurd in de regio Achterhoek en is bekend. Mariënvelde en Harreveld zijn
anders. De tijd dat de jeugd wel wil trekken is voorbij. Dat heeft verschillende
oorzaken, beroepsgerelateerd, verenigingsleven, woonmogelijkheden en familie
zijn daar onderdelen van.

Het DNA van beide dorpen vullen elkaar perfect aan!
Mariënvelde en Harreveld zijn autonoom ,veelal agrarisch of op de bouw gericht.
In onze kerkdorpen vestigen zich nog steeds jongeren, maar is er wel een
economische krimp gaande. Boerenbedrijven moeten sluiten. De detailhandel is
nagenoeg verdwenen. De provincie bekijkt de krimp vooral vanuit economisch en
ruimtelijk oogpunt. Maar er moet ook gekeken worden naar vergrijzing, leeftijd
en gezinssamenstelling veranderingen. Daarop moeten verenigingen anticiperen.
De beide besturen van KSH en VVM doen dat. En hebben er ook ervaring in.

VVM en KSH vullen elkaar aan, de geboorte van HMC’17!
Dat bleek al 3 jaar geleden toen beide verenigingen gestart zijn met een
onderzoek om het voetbal in de beide kerkdorpen te garanderen. Daarbij ging
het in eerste instantie om de jeugd. Hoe er faciliteiten gerealiseerd konden
worden waardoor de jeugd kon blijven voetballen. Daarvoor is toen in 2017 een
SJO HMC’17 opgericht.
Deze samenwerking verloopt nu in het seizoen 2018 – 2019 perfect. Na een paar
kleine praktische kinderziektes die men altijd heeft bij het opstarten van een
onderneming/ vereniging. Echter beide kerkdorpen, ouders, jeugd en besturen
zijn uitermate in hun nopjes hoe alles verloopt. 170 jeugdleden is daar een
voorbeeld van. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Toekomstgerichte visie.
Beide besturen zijn toekomst gericht blijven kijken en met elkaar in gesprek
gebleven. Ook met het jeugdbestuur van HMC’17. Door de goede ervaring in de
samenwerking en omdat het DNA van beide elkaar goed aanvult, en de gevolgen
van krimp, actieve sport leeftijd die opschuift. Daardoor zijn beide hoofdbesturen
vorig jaar zomer bij elkaar gekomen niet alleen om de jeugdsamenwerking te
evalueren maar ook kwamen ze tot de conclusie te kijken of samenwerking voor
senioren nu niet het logische moment is om ook te starten.
Daarop is een werkgroep opgestart. Die heeft een aantal maanden, onderzoek
verricht, en is tot de volgende conclusie gekomen:
1. de samenwerking in de jeugd loopt goed.
2. de betrokkenheid van beide verenigingen is intensief
3. er is sprake van een sportieve leeftijdsopschuiving, spelers worden ouder!
4. daardoor is en door bovenstaande een logisch gevolg dat de samenwerking
van de jeugd, nu ook met de senioren wordt opgezet.

Ledenraadpleging positief!
Deze week zijn er in beide verenigingen, zoals u wellicht op facebook al heeft
kunnen lezen, ledenraadplegingen geweest.
Dat waren beide druk bezochte avonden waarin de plannen uitgebreid zijn
toegelicht. Beide besturen zijn daarin gesteund door de positieve reacties die
worden gegeven. Niet alleen van de voetballers, maar ook van oudere leden.
Passend is misschien wel het statement.
“Ik stem voor, ondanks dat ik 60 jaar lid bin van mijn club. die club zit in mijn
hart. Daar doe ik alles voor, Maar ik weet ook dat als wij niets doen, het voetbal
in dit dorp misschien wel metéén derde verminderd is, omdat beide clubs net
niet hun elftallen kunnen volkrijgen. Dit is een kans die we niet kunnen laten
voorbij gaan. Als wij samengaan, is het voetbal in ons dorp voor altijd volwaardig
actief. Daarom stem ik voor.”


Wat betekend dit concreet?
Dat betekent dat beide verenigingen opgaan in een samenwerking HMC’17
Dat er een nieuw bestuur gevormd gaat worden. Dat er in beide kerkdorpen
gevoetbald wordt met prestatie elftallen, recreatieve elftallen. Dat er extra teams
gevormd kunnen worden in de 35+ en 45+. Dat er onderzocht wordt of walking
voetbal een optie is voor de oude leden.
Wij willen dat doen vanaf komend seizoen, 2019-2020.
Onze clubkleuren zullen net als de jeugd blauw zwart worden.

Ook zijn wij verheugd te kunnen melden dat Jorrit Bomers hoofdtrainer gaat
worden. Dit wordt door beide besturen gesteund!
Verder kunnen wij op dit moment nog geen verdere mededelingen doen maar als
er meer informatie is zullen we dit zo snel mogelijk met iedereen delen.