T.C. Harreveld gevestigd aan:
Looweg 25 te Harreveld, Gld 
7135 JH, Nederland
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Korenbloemstraat 15 te Harreveld, 
Gld 7135 JS, Nederland 
S. Knufing is de Functionaris Gegevensbescherming van T.C. Harreveld.  
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
T.C. Harreveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
T.C. Harreveld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
T.C. Harreveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief (dan wel niet via mail of via de Knltb-app)
- Vermelden als lid in ons tennisboek (dat jaarlijks opnieuw uitkomt)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
T.C. Harreveld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van T.C. Harreveld) tussen zit. 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
T.C. Harreveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > afhankelijk van de KNLTB
Personalia                                                          
Adres                                          
Enzovoort                                  
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
T.C. Harreveld verkoopt jouw gegevens niet aan derden. T.C. Harreveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
T.C. Harreveld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door T.C. Harreveld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
T.C. Harreveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
T.C. Harreveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Voor het behandelen van sportblessures is er wekelijks bij KSH een sportverzorger aanwezig op sportterrein 't Hach. Hiervan kunnen de leden van alle afdelingen van KSH gebruik maken. Leden dienen zelf een afspraak met de verzorger te maken voor een behandeling.

 

Daarnaast heeft KSH nog een afspraak met fysiotherapie Sjaak Jansen te Zieuwent voor eventuele doorverwijzing. Na een verwijzing van de sportverzorger van KSH kan men ook hier terecht voor een beoordeling of behandeling.

 

sportverzorger Floris Eskes
telefoon 06-45546679
behandeldag n.t.b.
tijdstip 19:00 - 22:00 uur
locatie behandelruimte sportterrein 't Hach

 

* Het kan zijn dat de sportverzorger soms op een andere dag aanwezig is. Daarom is het van belang om een afspraak te maken.

** De sportverzorger is niet aanwezig in de maanden juni en juli.

 

Accomodatie:

't Hach

Looweg 25

7135 JH Harreveld

Tel: 0544-375114 (kantine)

Rabobank : NL 89 RABO 0325 4010 55 

Email:  Senioren / Secretariaat :   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

            Jeugdcommissie          :   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Bestuur
Voorzitter Jack Voesenek 06-53179099
Secretaresse Marianne Temming 06 10732241
Ledenadministratie

Bianca Wolters en

Marc Krabben

0544-379423
Afdeling Jeugd

Vacature

Overige
Vereniging Competitieleider VCL Tiemen Harbers 06-52560032
VCL Sjoerd Knufing 06-11155454
Vereniging Toernooileider     VTL Tiemen Harbers 06-52560032
VTL Dennis van Bronkhorst 06-23951568
VTL Sjoerd Knufing 06-11155454
Tennistrainer Andre Toebes

0543-477018

06-17905750

Onderhoud tennisbanen Gerrit te Lindert

06 20819550

Website beheer Ivo Kampshof 06-53238793