Alle leden en vrijwilligers worden van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van KSH.

nieuwjaarsborrel

Deze zal worden gehouden op maandag 16 januariAanvang 20:00 uur in de kantine van KSH op sportterrein 't Hach. Aansluitend volgt de nieuwjaarsreceptie.

 

Algemeen Bestuur KSH

KSH-logo