Lidmaatschap, inschrijfgeld en contributie

 

IMG 1504b

 

  

Lid worden
Uw kind mag aan twee gratis gymlessen en/of streetdance lessen meedoen.
Het is in principe niet de bedoeling dat u tijdens die lessen blijft kijken/wachten.


Na die twee lessen ontvangt u van de leidster een inschrijfformulier, waarmee u uw kind kunt aanmelden.

 

Inschrijven
Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij de leidsters van KSH Gym & Streetdance.

Dit inschrijfformulier is tevens een machtiging, waarmee KSH de contributie automatisch kan innen.

 

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,-

 

De contributie bedraagt:

  • 2,5 jaar t/m 15 jaar   € 55,- (lesduur 1 uur per week) per lid per halfjaar (Streetdance vanaf 6 jaar)
  • 16 jaar en ouder       € 55,- (lesduur 1 uur per week) per lid per half jaar
  • selectieleden            € 95,- (lesduur 4 uur per week) per lid per halfjaar (*)

 

(*) Binnen dit bedrag zitten de kosten voor 4 uur selectietraining per week

De contributie zal in de maanden september en januari, via automatische incasso, worden geïnd.

De minimale lidmaatschapsperiode is een halfjaar.

 

 

Later aanmelden
Wanneer u uw kind gedurende het seizoen aanmeldt, ontvangt u van de leidsters een formulier met een aangepast
deelbedrag van de contributie + het inschrijfgeld (€ 10,-) van het lopende seizoen (dit is tot en met juni).

Afmelden                                                                                                                                                                             

Opzegtermijn 1e deelseizoen is vóór 1 juni (periode loopt van 1 juli t/m 31 december). Opzegtermijn 2e deelseizoen is vóór 1 december (periode loopt van januari t/m 30 juni)

 

Mocht men gedurende het seizoen stoppen is men contributieplichtig voor het lopende jaar.